Tags: Богослужебные тексты

Большой Герб Российской Империи

Молитвы о спасеніи Россіи

Герб Российской Империи 1817-1831«Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́шъ, къ Тебѣ́ припа́даемъ сокруше́ннымъ се́рдцемъ и исповѣ́дуемъ грѣхи́ и беззако́нія на́ша, и́миже отврати́хомъ Твое́ благоутро́біе. Отступи́хомъ бо отъ Тебе́, Влады́ко, и за́повѣдей Твои́хъ не соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, еще́ же и попусти́хомъ прикосну́тися Пома́заннику Твоему́. Сего́ ра́ди разгнѣ́вался еси́ на наро́дъ на́шъ, просте́рлъ еси́ ру́ку Твою́ и воспла́кася земля́ на́ша и болѣ́зни сме́ртныя объя́ша на́съ. Гла́домъ, ску́достію и нестрое́ніемъ порази́лъ еси́ страну́ на́шу и да́лъ еси́ на́съ на попра́ніе враго́мъ на́шимъ. Ума́лихомся па́че всѣ́хъ язы́къ и бы́хомъ поноше́ніе да́же до коне́цъ земли́. Вѣ́мы оба́че, я́коже наказу́еши на́съ, я́ко Оте́цъ сы́ны, да скорбьми́ обрати́ши на́съ къ Себѣ́, тѣ́мже въ покая́ніи зове́мъ Ти́: оста́ви на́мъ до́лги на́ша и изба́ви на́съ отъ вра́гъ на́шихъ. Бо́же си́лъ, Царю́ ца́рствующихъ и Го́споди госпо́дствующихъ, при́зри ми́лостивымъ о́комъ на лю́тѣ стра́ждущую Це́рковь на́шу Россíйскую, уста́ви гоне́ніе, огради́ ю́ моли́твами святи́телей ея́ и вѣ́рныхъ служи́телей олтаря́ Твоего́. Ты́ вѣ́си, Всемилосе́рдый, бѣду́ на́шу, слы́шиши рыда́ніе всего́ наро́да на́шего, стена́нія си́рыхъ, вдови́цъ и младе́нцевъ непови́нныхъ, зри́ши мно́жество изгна́нныхъ и въ го́рькихъ рабо́тахъ су́щихъ, му́чимыхъ и тма́ми те́мъ погиба́ющихъ. Пощади́ на́съ грѣ́шныхъ, Го́споди, умилосе́рдися надъ Оте́чествомъ на́шимъ, мно́гіе го́ды въ порабоще́ніи безбо́жнымъ власте́мъ стра́ждущимъ...» (Парижъ, 1939.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба преп. Іоанну Постнику, патр. Цареградскому (2001)

Святитель Иоанн Постник, патриарх Константинопольский«Ра́дуйся, Іоа́нне По́стниче, благоче́стія подви́жниче. Ра́дуйся, преподо́бныхъ соприча́стниче и іера́рховъ украше́ніе, вели́кихъ святи́телей намѣ́стниче и по́стникомъ при́сный дру́же. Ра́дуйся, подви́жникомъ мíра пра́вило и мона́хомъ утѣше́ніе, всѣ́мъ воздержа́нія учи́телю, лѣни́выхъ же рабо́въ обличи́телю. Ра́дуйся Правосла́вныя Це́ркве сто́лпе, нача́льниковъ моли́твенниче неусы́пный, Ца́рствующаго гра́да предстоя́телю и чту́щимъ тя́ благода́тный храни́телю. — Ра́дуйся, Іоа́нне ми́лостиве, я́ко ты́ поми́лованъ еси́. Ра́дуйся, благода́ти тезоимени́те, по и́мени твоему́ та́ко и жи́лъ еси́, си́рыхъ отъ щедро́тъ твои́хъ пита́я и ми́лостыни та́йныя подава́я. Ра́дуйся, Ева́нгельскую за́повѣдь испо́лнивый, я́ко ра́бъ всѣ́мъ послужи́вый, Христу́, умы́вшему но́ги, уподо́бивыйся, милосе́рдіемъ соверше́нству Отца́ подража́яй. Ра́дуйся, за любо́вь Бо́гомъ возлю́бленный и оби́тель Тро́ицѣ въ се́рдцѣ сотвори́вый, благода́тію Свята́го Утѣ́шителя украше́нный и угото́ванное ти́ Ца́рство наслѣ́довавый, благослове́нне. — Ра́дуйся, Іоа́нне прему́дре, вселе́нскій святи́телю. Ра́дуйся, свѣ́томъ до́брыхъ дѣ́лъ твои́хъ Отца́ Небе́снаго просла́вивый и отъ мірска́го златодѣ́ланія на свѣ́щникѣ первосвяти́тельства превознесе́нный. Ра́дуйся, Це́ркве тве́рдый упра́вителю, немощны́хъ ду́шъ утѣ́шный окорми́телю, благи́хъ пра́вилъ му́дрый написа́телю, грѣ́шникомъ кро́ткій наказа́телю. Ра́дуйся, Восто́чныя Це́ркве возглави́телю, первопресто́льнаго гра́да первопа́стырю, царе́мъ вселе́нныя о́тче и учи́телю. Ра́дуйся, вселе́нскій святи́телю...» (М., 2001.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба святителю Патрикію, просвѣтителю Ирландіи (РПЦЗ)

Святитель Патрикий, просветитель Ирландии«Святи́телю Патрикíе, равноапо́стольный чудотво́рче просвѣти́телю Ирскія страны́, моли́ Ми́лостиваго Бо́га оставле́нія прегрѣше́ній дарова́ти душа́мъ на́шимъ. — Дубра́вы и хо́лми Ирскія земли́, возвесели́теся, езе́ра и рѣ́ки, взыгра́йте, се́ бо прибли́жися ва́мъ благослове́ніе и окропле́ніе свы́ше благода́тію Бо́жіею, гряде́тъ бо къ ва́мъ просвѣти́тель ва́шъ и оте́цъ духо́вный, ко апо́стольству Бо́гомъ призва́нный, и ревни́тель вѣ́ры Правосла́вныя, Патрикíй, во святи́телехъ сла́вный. — Вопіе́тъ Патрикíй святы́й ко новопросвѣще́ннымъ христіа́номъ: внемли́те, ча́да моя́ духо́вная, а́зъ ва́съ роди́хъ Ева́нгельскимъ сло́вомъ, обручи́хъ ва́съ, я́ко невѣ́сту, Христу́ Бо́гу, сто́йте у́бо въ вѣ́рѣ и исповѣ́дайте ю́ небоя́зненно, противоборе́нія язы́ческаго не убо́йтеся, да Бо́гъ ва́мъ Помо́щникъ вели́кій и Покрови́тель яви́тся. — Ве́лія твоя́ вѣ́ра, святи́телю Патрикíе, се́ бо оте́чествіе твое́ и страны́, Христо́мъ просвѣще́нныя, оста́вль, въ зе́млю, во тмѣ́ язы́честѣй пребыва́ющую, поте́клъ еси́, благовѣ́стіе Христо́во принося́ заблужда́ющимъ, и не отступи́лъ еси́, до́ндеже въ вѣ́ру Правосла́вную зе́млю всю́ обрати́лъ еси́, тѣ́мже тя́ досто́йно восхваля́емъ. — Кто́ изрече́тъ болѣ́зни и боре́нія, я́же претерпѣ́лъ еси́, Патрикíе, проповѣ́дуя сло́во Бо́жіе во тмѣ́ язы́честѣй сѣдя́щимъ? Кто́ изочте́тъ ка́пли сле́зныя, я́же но́щію пролива́лъ еси́, въ пусты́нномъ уедине́ніи моля́ся, страхова́нія отъ звѣре́й ди́віихъ и наважде́ній діа́вольскихъ прогоня́я си́лою Креста́ Госпо́дня? его́же надъ все́ю земле́ю Ирскою побѣ́дно водрузи́лъ еси́...» (Машинопись.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Обновленъ раздѣлъ "Богослужебные тексты Православной Церкви"

Преподобный Алипий, иконописец Печерский«Али́піе чу́дне, блаже́нный о́тче, во и́ноцѣхъ изря́днѣйшій, соше́дшеся у́бо дне́сь, тя́ восхва́лимъ, я́ко взя́лъ еси́ яре́мъ Христо́въ, цѣлому́дріемъ подви́гъ ду́шу, та́же горѣ́ дѣ́тельно, къ Жизнода́вцу по лѣ́ствицѣ добродѣ́телей преподо́бно возше́лъ еси́, Его́ же моли́, да пода́стъ вся́ко на́мъ Сво́й ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Али́піе ди́вне, прему́дрый ра́бе, пріи́мъ у́бо тала́нтъ Царе́въ, сверши́лъ еси́ житіе́мъ ку́плю сла́вно, преумно́живъ то́й со тща́ніемъ, добродѣ́тельми снабди́въ ду́шу. Се́ вопіе́мъ дне́сь къ тебѣ́, зане́ къ Бо́гу прія́лъ еси́ дерзнове́ніе: умоли́ бла́гъ Пода́теля уще́дрити ны́, подая́ при́сно на́мъ Сво́й ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Али́піе чу́дне, еле́й душе́вный, стяжа́въ труды́ и бдѣ́ніи, и ре́вности о́гнь въ души́ си́мъ воспла́менивъ, стра́сти, о́тче, истреби́лъ еси́, чистото́ю украси́въ ду́шу, та́же полки́ де́моновъ, а́ки хвра́стіе, во́инственно поже́глъ еси́. Тѣ́мже вше́дый въ черто́гъ Царе́въ, Христа́ умоли́, да пода́стъ вся́ко на́мъ Сво́й ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Любо́вію ду́шу разже́гъ прему́дро, соблю́лъ еси́, Али́піе, отъ мíра не оскверне́нъ о́бразъ Бо́жій, возлюби́въ Христа́ отъ ю́ности, и къ Тому́ у́бо восте́къ ди́вно, и въ красоту́ пе́рвую по подо́бію Бо́жію добродѣ́тельми то́й преди́вно обле́клъ еси́. Тѣ́мъ Спа́са моли́ да пода́стъ вѣ́рно на́мъ тобо́ю ве́лію ми́лость. — О, ди́вное чу́до пріи́мъ Али́пій худо́жный да́ръ отъ Го́спода, ико́нами украси́ хра́мы ди́вно, си́мъ назна́менуя я́вственно ты́я Не́бо на земли́ бы́ти, во е́же святы́хъ о́бразы зрѣ́ти лю́демъ къ духо́вному поуче́нію, да небе́сная вне́млюще, потща́тся горѣ́...» далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Обновленъ раздѣлъ "Богослужебные тексты Православной Церкви"

Благовещение Пресвятой Богородицы«Уще́дривъ тва́рь Зижди́тель, милосе́рдіемъ же Свои́мъ прекланя́емь, во утро́бу Дѣ́вы Богоотрокови́цы всели́тися спѣши́тъ. Къ Не́йже вели́кій пріи́де арха́нгелъ, — ра́дуйся, — провѣщава́я, — Богора́дованная, ны́нѣ съ Тобо́ю Бо́гъ на́шъ. Не ужаса́йся мене́, Царе́ва архистрати́га, обрѣла́ бо еси́ благода́ть, ю́же погуби́ Ева пре́жде, прама́ти Твоя́, и зачне́ши и роди́ши Отцу́ Единосу́щнаго. — Стра́нно е́сть сло́во твое́ и воззрѣ́ніе, стра́нны твои́ глаго́лы и возвѣще́нія, — Марíя ко а́нгелу, — да не прельсти́ши Мене́, Дѣ́ва бо е́смь, бра́ка не зна́ющи; глаго́леши, я́ко зачну́ Необыме́ннаго, и ка́ко вмѣсти́тъ утро́ба Моя́, Его́же вели́чества небе́сная вмѣсти́ти не мо́гутъ? — Авраа́мовъ кро́въ да научи́тъ Тя́ ны́нѣ, Бо́га вмѣсти́вый, прообразу́ющій издале́ча, Дѣ́во, Богопрія́тную Твою́ утро́бу. — Въ Назаре́тъ ны́нѣ гра́дъ прише́дъ, гра́дъ Тя́ одушевле́нъ Царя́ Христа́ Гавріи́лъ лобыза́етъ, вопія́ Тебѣ́: ра́дуйся, Благослове́нная Богора́дованная, пріи́меши во утро́бѣ Твое́й Бо́га воплоща́ема и Тобо́ю человѣ́чество на дре́внее блаже́нство за благоутро́біе призыва́юща. Благослове́нъ чре́ва Твоего́ Боже́ственный Пло́дъ безсме́ртный, подая́й мíру очище́ніе и ве́лію ми́лость. — Въ шесты́й мѣ́сяцъ архистрати́гъ по́сланъ бы́сть къ Тебѣ́, Дѣ́вѣ и Чи́стѣй, возвѣсти́ти Тебѣ́ сло́во спасе́нія, вку́пѣ же и зва́ти Тебѣ́: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь съ Тобо́ю, роди́ши Сы́на Превѣ́чнаго изъ Отца́, и спасе́тъ лю́ди Своя́ отъ грѣ́хъ и́хъ. — Нача́льникъ вы́шнихъ си́лъ, съ небе́съ въ Назаре́тъ слетѣ́въ, Дѣ́ву лобыза́етъ, ра́дуйся, глаго́ля, колесни́це...» (Кíевъ, 1893.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба свящмуч. Иринею, епископу Сирмійскому (РПЦЗ)

Святой священномученик Ириней, епископ Сирмийский«Небеса́ дне́сь ра́достію отверза́ются пресвѣ́тлѣй души́ священному́ченика, отъ земли́ восходя́щей, и пла́менное ору́жіе херуви́мское, кро́вію за Христа́ излія́нною ороша́емо, отъ вра́тъ Еде́мскихъ послу́шнѣ отступа́етъ, и пра́ведныхъ ли́цы веселя́щеся восклица́ютъ, Ирине́я блаже́ннаго зря́ще вводи́ма въ вѣ́чныя оби́тели. — Ра́дуйся, па́стырю Сирмíйскій, Це́ркве Христо́вы благолѣ́пное украше́ніе, сто́лпе вѣ́ры непоколеби́мый, архіере́ю прему́дрый и прелюби́мый, ю́ный лѣ́ты, ста́рецъ же ра́зумомъ бы́въ, земна́я ни во что́же вмѣня́лъ еси́, я́ко да Христа́ пріобря́щеши, тѣ́мже ны́нѣ неизрече́нно весели́шися. — Дне́сь Це́рковь багряни́цею кро́ве му́ченическія свѣ́тло облека́ется, и вѣнце́мъ исповѣ́данія до́браго вѣнча́ется. Дне́сь во́ды Са́ввскія рѣки́ прія́тіемъ свяще́ннаго тѣ́ла Ирине́я блаже́ннаго освяща́ются, вѣ́рніи же стра́хомъ и любо́вію святу́ю страстоте́рпца па́мять соверша́юще, взыва́ютъ: сла́ва Тебѣ́, Христе́ Бо́же, я́ко но́ваго хода́тая о на́съ явля́еши, священнонача́льника Сирмíйскаго прехва́льнаго. Того́ моли́твы о на́съ прія́ти благоволи́ и того́ ра́ди пода́ждь на́мъ ве́лію ми́лость. — Вѣ́чныя сла́вы на небеси́ отъ Бо́га ча́я, на земли́ отъ человѣ́къ безче́стіе прія́лъ еси́, прехва́льне Ирине́е, живо́тъ же нетлѣ́ненъ возлюби́въ, изво́лилъ еси́ подъ ме́чь преклони́ти главу́. Тѣ́мже тя́, я́ко дерзнове́ніе ве́ліе ко Христу́ стяжа́вша, усе́рдно мо́лимъ: приклони́ къ на́мъ Бо́жіе милосе́рдіе и, я́ко па́стырь овца́мъ предходя́й, на пу́ть спасе́нія изведи́ ны́, бдя́ о душа́хъ на́шихъ...» (Машинопись.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба свят. Августину, епископу Иппонійскому (РПЦЗ)

Святитель Августин, епископ Иппонийский«Отче святи́телю Августи́не, по и́мени твоему́ бы́сть житіе́ твое́: вели́чіе Бо́жіе проповѣ́далъ еси́, вели́чіемъ дѣ́лъ украси́лся еси́, вели́чіемъ по́двига вѣнча́лся еси́, вели́чіемъ любве́, я́же ко Христу́, просвѣти́лся еси́. Тѣ́мже и на́мъ, чту́щимъ тя́, моли́ дарова́ти ве́лія ми́лости. — Отче святи́телю Августи́не, а́ще и молчи́тъ Иппонíйская страна́, но мы́ тя́ прославля́емъ, я́ко ересе́й потреби́теля, я́ко вѣ́ры правосла́вныя утвержде́ніе, я́ко мона́шествующихъ вели́кую похвалу́, я́ко святи́телей украше́ніе, я́ко нищелю́бія люби́теля, я́ко Писа́ній изъясни́теля, я́ко моле́бника те́пла за ны́. Моли́ся дарова́ти на́мъ ве́лія ми́лости. — Боже́ственными глаго́лы Амвро́сія ороси́вся, прозя́блъ еси́ стори́чествующій кла́съ добродѣ́телей, и бы́лъ еси́ красота́ церко́вная, свѣти́льникъ горя́щій, пла́мя, опаля́ющее ересе́й и сердца́ вѣ́рныхъ согрѣва́ющее, Иппонíйскаго гра́да предсѣда́тель, о́тче святи́телю блаже́нне, и ны́нѣ на́мъ, чту́щимъ тя́, испроси́ отъ Христа́ ве́лію ми́лость. — Кíими похва́льными вѣнцы́ увязе́мъ святи́теля? Ангела земна́го и небе́снаго человѣ́ка, Це́ркве Христо́вы іера́рха велича́йшаго, Иппонíйскаго предсѣда́теля и вселе́нныя украше́ніе, любве́ Христо́вы испо́лненна и му́дрости высо́кія, догма́товъ изъясни́теля, вѣ́ры утвержде́ніе, мона́шествующихъ наста́вника неле́стна, его́же вѣнча́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость. — Кíими честны́ми вѣнцы́ ублажи́мъ наста́вника на́шего? Его́же вѣща́ніе про́йде во всю́ вселе́нную, его́же боговѣща́нная уста́ испо́лнишася Ду́ха и не покры́ я́ хода́тай забве́нія гро́бъ...» (Машинопись.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Иная служба иконѣ Божіей Матери "Иверскія" (явленію) (2002)

Иверская икона Божией Матери«Отъ восто́ка возсія́вши, я́ко со́лнце, огнено́сная со сла́вою Аѳо́нстѣй Горѣ́ ико́на Бо́жія Ма́тере. О, чудесе́ стра́шнаго! — возопи́ша мона́шествующіи, — ка́ко въ мо́рѣ яви́ся сто́лпъ о́гненный, я́ко ви́дѣ иногда́ Изра́иль. — Якоже Моисе́ю въ Сина́и купина́ яви́ся иногда́, огне́мъ у́бо опаля́ема и невреди́ма пребы́вше, си́це Всенепоро́чныя Богороди́тельницы свяще́нный о́бразъ огне́мъ одѣва́ется, но неопали́мъ пребыва́етъ, зареви́дно освяща́етъ зря́щихъ вѣ́рно. — Гряди́те весе́лыми нога́ми, по́стниковъ ли́цы, почерпи́те благода́ть неоску́дную отъ ико́ны огне́мъ блиста́ющія Богома́тери, крѣ́пость и стѣна́ оби́телемъ на́шимъ пресла́вно дарова́ся, ве́ліимъ гла́сомъ возопíйте ко всѣ́мъ: пріиди́те у́бо, земноро́дніи, по о́бразу Бо́жію бы́вши, изображе́ніе Пречи́стыя пѣ́сньми почти́мъ. — Пріиди́те, лю́діе, зри́мъ свѣтоно́сную зарю́, и чудотво́рному и всечестно́му Бо́жія Ма́тере поклони́мся о́бразу, его́же даро́ва мона́шествующимъ во оби́тели Иверстѣй и всѣ́мъ во Аѳо́нѣ по́стникомъ стра́жа неусы́пна и необори́ма тѣ́мъ, отъ мо́ря восходя́щи обита́ніе на вратѣ́хъ изво́ли Себѣ́ и чрезъ преподо́бнаго благода́ть возвѣща́етъ, я́ко Го́ру избра́ въ наслѣ́діе Себѣ́ и хо́щетъ обита́ющихъ въ не́й благоче́стно спаса́ти тве́рдо, ю́же ра́достно пріе́млюще, Неискусобра́чную и Присноблаже́нную велича́емъ. — Дне́сь свяще́нныя ико́ны прише́ствіе щедрота́ми я́вльшеся на́мъ, ра́достно пра́зднующи, Богома́тери вопіе́мъ, я́коже иногда́ се́ю по́лчище ва́рваровъ всегуби́тельству предала́ еси́, та́ко и ны́нѣ, всѣ́хъ Цари́це, на безбо́жныхъ...» (М., 2002.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба иконѣ Божіей Матери "Взысканіе погибшихъ" (2002)

Икона Божией Матери Взыскание погибших«Сія́ніе сла́вы Отчія, Сы́нъ отъ Свѣ́та, Свѣ́те присносу́щный, озари́, мо́лимъ Тя́, у́мъ и се́рдце на́ше, Іису́се, и напо́лни на́съ Ду́ха, да воспѣва́емъ, ра́дующеся, ро́ждшую Тя́ Дѣ́ву Чи́стую и воспѣва́емъ ди́вная Ея́ чудеса́. — Свѣ́тлый составля́етъ ли́къ ико́на Твоя́, Влады́чице, къ Не́йже мы́ взира́юще, се́рдцемъ и усты́ благослови́мъ, пое́мъ и велича́емъ Твое́ Ма́тернее благоутро́біе и ку́пно отъ Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ. — Пое́мъ се́рдцемъ и усты́ не дре́внюю злату́ю ста́мну, въ не́йже бѣ́ ма́нна, но пое́мъ Дѣ́ву Богоро́дицу, Христа́ во чре́вѣ носи́вшую, и сла́вимъ Твоего́ о́браза богосоверша́емая чудеса́. — Якоже луна́ свѣтоза́рная, яви́ся Твоя́, Влады́чице, ико́на, озаря́я су́щія во тмѣ́ и приводя́ къ свѣ́ту богоразу́мія; и на́съ, во грѣсѣ́хъ погиба́ющихъ, мо́лимъ Тя́ со слеза́ми: спаси́ отъ тмы́ неразу́мія и Твоя́ пѣвцы́ вѣ́чной сла́вы сподо́би. — Тя́, Еди́ну въ жена́хъ благослове́нную, мы́, грѣ́шніи, пою́ще, мо́лимъ: изба́ви на́съ, Пречи́стая, отъ страсте́й грѣхо́вныхъ благода́тію Сы́на Твоего́ и укрѣпи́ на́съ въ за́повѣдехъ Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно, спаса́я въ ми́рѣ ду́ши на́ша. — Исполне́ніе зако́на и проро́ковъ, Ро́ждшая Христа́ Бо́га, испо́лни ра́дости и весе́лія всѣ́хъ, чту́щихъ святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, да, свѣ́тло дне́сь пра́зднующе, Тя́ ра́достно воспое́мъ и любо́вію и́мя Твое́ просла́вимъ, я́ко Ты́ еси́ еди́на, отъ всѣ́хъ родо́въ избра́нная, Благослове́нная и Препросла́вленная. — Торжеству́юще ны́нѣ ра́достно во хра́мѣ Твое́мъ, Пречи́стая, и Твоему́ припа́дающе честно́му о́бразу, мо́лимъ Тя́...» (М., 2002.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба святому мученику Едуарду, королю Англіи (РПЦЗ)

Святой мученик Едуард, король Англии«Яко лоза́ многопло́дная но́ваго виногра́да Христо́ва, на зарѣ́ просвѣще́нія во странѣ́ твое́й насажде́ннаго, добродѣ́тельми мно́гими просія́лъ еси́ и Бо́гу угоди́лъ еси́. Тѣ́мже тя́ похвала́ми ублажа́емъ, Едуа́рде царю́ благочести́вѣйшій. — Ца́рскимъ путе́мъ ше́ствовавъ, царю́ святы́й, цари́цею добродѣ́телей, Христо́вою любо́вію, украси́вся, ни́щія и убо́гія призрѣва́лъ еси́ и боля́щія посѣща́лъ еси́, су́дъ и пра́вду творя́ лю́демъ твои́мъ, богочести́ве Едуа́рде. — Мо́щи твоя́ честны́я, Едуа́рде, я́ко сокро́вище вели́кое почита́ющимъ па́мять твою́ дарова́лъ еси́, тѣ́мже и притека́ющимъ къ тѣ́мъ болѣ́зни исцѣля́еши и прош́енія и́хъ къ по́льзѣ исполня́еши къ Бо́гу твои́ми предста́тельствы. — Іезаве́ли нечести́вѣй, проро́ки Бо́жія умертви́ти тща́щейся, подо́бящися и Иродíю, дре́вле главы́ проро́чей тре́бующей, подража́ющи, совѣ́тъ сотвори́ на тя́ цари́ца беззако́нная, Едуа́рде, и умерщвле́ніе твое́ гото́вляше, не устыдѣ́ся бо ни мла́дости твоея́, ниже́ нра́ва кро́ткаго, ниже́ благоче́стія, но за́вистію го́рькою омрачи́вшися, навѣ́ту діа́вольскому послѣ́дова. — Яко Іу́да, лобза́ніемъ Христа́ преда́вый, та́ко и цари́ца злочести́вая, зла́я на тя́ умы́сливши, со клевре́ты свои́ми совѣ́тъ сотво́рши, тебе́, царю́, ле́стію призыва́етъ, вѣ́дущи, я́ко на убіе́ніе зва́нъ еси́. — Что́ у́бо обрѣла́ еси́, о безу́мная же́но, престо́лъ отъ царя́ зако́ннаго отто́ргши и того́ вѣне́цъ окровавле́нный на главу́ сы́на твоего́ возложи́вши? Се́ бо сія́етъ, му́ченическимъ вѣнце́мъ укра́шенъ, въ небе́сномъ Ца́рствіи Едуа́рдъ, ты́ же во вре́тищи и пе́плѣ...» (Brookwood.) далѣе...