Tags: Литургика

Большой Герб Российской Империи

Обновленъ раздѣлъ "Богослужебные тексты Православной Церкви"

Сретение Господне«Ве́тхій де́ньми, Иже зако́нъ дре́вле въ Сина́и да́въ Моисе́ю, дне́сь Младе́нецъ ви́дится и по зако́ну, я́ко зако́на Творе́цъ, зако́нъ исполня́я, во хра́мъ прино́сится, и ста́рцу дае́тся. Пріе́мъ же Сего́ Симео́нъ пра́ведный и, обѣща́ній сбытіе́ ви́дѣвъ соверша́емое, ра́достно вопія́ше: ви́дѣша о́чи мои́ е́же отъ вѣ́ка та́инство сокрове́нное, напослѣ́докъ днíй си́хъ я́вльшееся, Свѣ́тъ, разоря́я невѣ́рныхъ язы́ковъ омраче́ніе и сла́ву дая́ новоизбра́нному Изра́илю; тѣ́мже отпусти́ раба́ Твоего́ отъ соу́зъ сея́ пло́ти къ нестарѣ́емому и чу́дному некончае́мому животу́, подая́ мíрови ве́лію ми́лость. — Дне́сь дре́вле Моисе́ю въ Сина́и зако́нъ пода́вый зако́ннымъ повину́ется велѣ́ніемъ, на́съ ра́ди, я́ко Милосе́рдъ, по на́мъ бы́въ. Ны́нѣ Чи́стый Бо́гъ я́ко Отроча́ Свя́то, ложесна́ разве́рзъ Чи́стыя, Себѣ́ Самому́ я́ко Бо́гъ прино́сится, зако́нныя кля́твы свобожда́я и просвѣща́я ду́ши на́ша. — Ему́же вы́шніи служи́теліе съ тре́петомъ мо́лятся, до́лу ны́нѣ Симео́нъ ве́щными рука́ми пріе́мь, Бо́га человѣ́комъ соедини́тися проповѣ́да, и Человѣ́ка небе́сна Бо́га ви́дяй, отлуча́яся су́щихъ на земли́, ра́достно взыва́ше: Иже во тмѣ́ су́щимъ невече́рній Свѣ́тъ открыва́яй, Го́споди, сла́ва Тебѣ́. —— Дне́сь Симео́нъ на ру́ки Го́спода сла́вы подъе́млетъ, Его́же подъ мра́комъ пе́рвѣе Моисе́й ви́дѣ, на горѣ́ Сина́йстѣй скрижа́ли даю́ща ему́. Се́й е́сть, Иже во проро́цѣхъ глаго́ляй и зако́на Творе́цъ. Се́й е́сть, Его́же Дави́дъ возвѣща́етъ, Иже всѣ́мъ стра́шный, имѣ́яй ве́лію и бога́тую ми́лость. — Свяще́ннаго свяще́нная Дѣ́ва принесе́ во святи́лище...» (Кіевъ, 1893.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба свт. Алексію, митр. Кіевскому, Московскому чудотворцу (1893)

Святитель Алексий, митрополит Киевский, Московский чудотворец«Блаже́нне святи́телю Алексíе, ты́, Сло́ва гла́съ воспріе́мъ, о тѣле́сныхъ небре́глъ еси́, уго́дія и сво́йства оста́вивъ житія́ и мы́сленное преше́дъ мо́ре, и благоче́стія уче́ніемъ, и гремѣ́ніи премíрными Христу́ послужи́лъ еси́, богоблаже́нне. — О чудотво́рче, Алексíе прему́дре, ты́ мона́шескимъ житіе́мъ Бо́гу угоди́лъ еси́; тя́ бо Бо́гъ пре́жде избра́ отъ ю́ности, о́тче, па́стыря овца́мъ слове́снымъ и учи́теля вели́ка, ты́ свяще́нникомъ наказа́тель яви́лся еси́ и все́й странѣ́ Россíйстѣй звѣзда́ пресвѣ́тлая, осіява́ющи чудесы́ всѣ́хъ, вѣ́рою припа́дающихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ. Тѣ́мже мо́лимся: проси́ ста́ду твоему́ грѣхо́въ оставле́нія, о́тче богоблаже́нне. — Преподо́бне о́тче, святи́телю Алексíе, ты́ со́ннымъ явле́ніемъ разсла́бленнаго здра́ва сотвори́лъ еси́, ру́цѣ и но́зѣ укрѣпи́въ, оби́дящему глаго́ля: а́ще вско́рѣ не отда́си сокро́вища и́скренняго, не и́маши со одра́ воста́ти. Онъ же вско́рѣ, съ покая́ніемъ и со слеза́ми къ честнѣ́й твое́й ра́цѣ прише́дъ, исцѣле́ніе получи́, о́тче богоблаже́нне. — Пріиди́те, Россíйстіи собо́ри, въ честну́ю па́мять чудотво́рца Алексíя во хра́мъ Боже́ственный, въ не́мже лежи́тъ честна́я его́ ра́ка, я́же и́мать въ себѣ́ исцѣле́ній благода́ть, честно́е тѣ́ло его́. Къ нему́же возопіи́мъ: вели́кій святи́телю Алексíе чудотво́рче, ты́ похвала́ земли́ Россíйстѣй, ты́ и защище́ніе, ты́ сокро́вище неиждива́емое дарова́ній духо́вныхъ и исто́чникъ исцѣле́ній неизчерпа́емый. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, глаго́лемъ: ра́дуйся, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркве; ра́дуйся, съ первосвяти́тели предстоя́й престо́лу Христо́ву; ра́дуйся...» (Кіевъ, 1893.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба св. благ. кн. Всеволоду, Псковскому чудотворцу (1893)

Собор всех святых«Блаже́нне богому́дре кня́же Все́володе, чи́стая твоя́ душа́, правосла́вною му́дростію сія́ющи, облиста́ добродѣ́телей свѣ́тлостію и озаря́етъ вѣ́рныхъ исполне́ніе, бѣсо́въ тму́ отгоня́щи. Тѣ́мже я́ко прича́стника невече́рнѣй благода́ти тя́ благоче́стно почита́емъ, досточу́дне. — Имѣ́я ду́шу ми́лостивну, и чи́стъ по́мыслъ, и се́рдце бодрели́во, вѣ́ру небла́знену и любо́вь нелицемѣ́рну, отъ земли́ преста́вился еси́ къ небе́снымъ, лико́мъ пра́ведныхъ причте́нъ. Тѣ́мже чти́мъ тя́ свяще́нными пѣ́сньми и благоче́стно вси́ ублажа́емъ, блаже́нне кня́же Все́володе. — Боже́ственными поуче́ніи вжиля́емь, сла́сти стра́стныя отъ души́ отгна́лъ еси́ и Тро́ицѣ селе́ніе чи́сто бы́лъ еси́. Тѣ́мже къ Боже́ственному наслажде́нію отше́лъ еси́, Бо́гу, соблюда́ющу ны́нѣ неруши́мо твое́ честно́е тѣ́ло Боже́ственными судьба́ми, и́миже Са́мъ вѣ́сть прославля́яй тя́ я́вѣ, Все́володе. — Отъ благочести́ваго ко́рене благовѣ́рія вѣ́твь прозябе́, по боже́ственному Па́влу апо́столу: а́ще бо ко́рень свя́тъ, то и вѣ́тви, е́же рече́. Ты́ же, отъ ди́вія ма́слины уклони́лся еси́, востече́ на па́жить зако́на живоно́снаго, благоче́стіемъ осія́емь, блаже́нне кня́же Гавріи́ле, Благода́телю всѣ́хъ Бо́гу благоугоди́лъ еси́. — Благочести́въ и непоро́ченъ, правди́въ же и и́стиненъ, по Іову, поуча́яся въ за́повѣдехъ Госпо́днихъ всегда́, и, я́ко дре́во, сажде́но при исхо́дищихъ воды́ живо́тны, Бо́гу плоды́ принося́ благоче́стія, воздѣ́лая хра́мы святы́я мно́ги и напису́я руко́ю твое́ю, блаже́нне, живо́тная словеса́ на утвержде́ніе це́рквамъ. — Благоче́стія столпа́ непоколеби́ма...» (Кіевъ, 1893.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Служба препод. Димитрію, Прилуцкому чудотворцу (1893)

Собор всех российских святых«Свѣти́ло вели́кое яви́ся на́мъ дне́сь, мíръ весь просвѣща́юще богодарова́нными чудесы́, о́тче преподо́бне. Якоже исто́чникъ неисчерпа́емый показа́лся еси́, я́ко струи́ чуде́съ то́чиши исцѣле́нія вѣ́рою приходя́щимъ ти́, блаже́нне, и припа́дающимъ ко гро́бу твоему́ свято́му: да́руеши же душа́мъ и тѣлесе́мъ здра́віе неоску́дно, боля́щимъ вели́кое врачева́ніе, чудотво́рче о́тче на́шъ Дими́тріе, и о на́съ ны́нѣ моли́ся ко Спа́су Христу́, пра́зднующихъ вѣ́рою че́стную па́мять твою́. — Сла́вы и че́сти ны́нѣшнія не восхотѣ́въ, того́ ра́ди оста́вилъ еси́ твое́ оте́чество и, о Бо́зѣ вся́чески въ мíрѣ просла́вився, чудотво́рецъ яви́лся еси́. Отту́ду бо отбѣжа́въ, въ пусты́ни при вода́хъ пре́былъ еси́, и па́ки посреди́ мíра по́жилъ еси́, уедини́вся душе́ю, блаже́нне, отъ мірски́хъ и Бо́жіею благода́тію оби́тель соста́вивъ, въ не́йже, потруди́вся, преста́вился еси́, идѣ́же лежа́тъ честны́я мо́щи твоя́. Бо́гу бо тя́ па́че прославля́ющу, ты́ же, исцѣле́нія отъ Него́ прося́ приходя́щимъ ти́ съ вѣ́рою, блаже́нне, и на́съ ны́нѣ не забу́ди въ моли́твахъ ко Христу́, Спаси́телю на́шему. — На земли́, я́ко а́нгелъ, по́жилъ еси́ въ тѣлеси́, души́ пло́ть повину́лъ еси́, поще́ніемъ же и воздержа́ніемъ мно́гимъ свѣтлообра́зенъ всегда́ явля́яся, украси́бося душе́ю, блаже́нне, Святѣ́й Тро́ицѣ оби́тель тебе́ содѣ́лалъ еси́. И дарова́нія чуде́съ сподо́бися, больны́я и прокаже́нныя исцѣля́я и стра́ждущимъ отъ духо́въ нечи́стыхъ проще́ніе подава́я, и на́съ изба́ви отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ всегда́, пра́зднующихъ святу́ю па́мять твою́. — Преподо́бне о́тче Дими́тріе...» (Кіевъ, 1893.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

"Слѣд. Псалтирь". Послѣдованіе вседневной Полунощницы (1874)

Господь Вседержитель«Пріиди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Пріиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. Пріиди́те, поклони́мся и припаде́мъ самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. Покло́ны три́. И псалмы́: Возведо́хъ о́чи мои́ въ го́ры, отню́дуже пріи́детъ по́мощь моя́. По́мощь моя́ отъ Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не да́ждь во смяте́ніе ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млетъ Храня́й тя́, се́, не воздре́млетъ, ниже́ у́снетъ Храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́тъ тя́, Госпо́дь — покро́въ тво́й на ру́ку десну́ю твою́: во дни́ со́лнце не ожже́тъ тебе́, ниже́ луна́ но́щію. Госпо́дь сохрани́тъ тя́ отъ вся́каго зла́, сохрани́тъ ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́тъ вхожде́ніе твое́ и исхожде́ніе твое́, отъ ны́нѣ и до вѣ́ка. Се́ ны́нѣ благослови́те Го́спода, вси́ раби́ Госпо́дни, стоя́щіи въ хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́шего. Въ но́щехъ воздѣжи́те ру́ки ва́ша во свята́я и благослови́те Го́спода. Благослови́тъ тя́ Госпо́дь отъ Сіо́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю. Сла́ва, и ны́нѣ. Трисвято́е... Пресвята́я Тро́ице... Отче на́шъ... И тропари́ сія́, гла́съ 2: Помяни́, Го́споди, я́ко Бла́гъ, рабы́ Твоя́, и ели́ка въ житіи́ согрѣши́ша, прости́: никто́же бо безгрѣ́шенъ, то́кмо Ты́, могíй и преста́вленнымъ да́ти поко́й. Глубино́ю му́дрости человѣколю́бно вся́ стро́яй и́ поле́зное всѣ́мъ подава́яй, Еди́не Содѣ́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши ра́бъ Твои́хъ: на Тя́ бо упова́ніе возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. Сла́ва, конда́къ: Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, идѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ніе...» (Москва, 1874.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

"Слѣд. Псалтирь". По востаніи отъ сна благодарныя молитвы (1874)

Господь Вседержитель«Воста́въ отъ сна́, отлучи́ся одра́, и рцы́: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ, Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь. Та́же: Святы́й Бо́же, Святы́й Крѣ́пкій, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́съ, три́жды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́съ: Го́споди, очи́сти грѣхи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́нія на́ша; Святы́й, посѣти́ и исцѣли́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Го́споди поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ. Отче на́шъ, Иже еси́ на небесѣ́хъ! Да святи́тся и́мя Твое́, да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́, да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ дне́сь; и оста́ви на́мъ до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шимъ; и не введи́ на́съ во искуше́ніе, но изба́ви на́съ отъ лука́ваго. И настоя́щія тропари́, гла́съ 1: Воста́вше отъ сна́, припа́даемъ Ти́, Бла́же, и а́нгельскую пѣ́снь вопіе́мъ Ти́, Си́льне: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ. Сла́ва: Отъ одра́ и сна́ воздви́глъ мя́ еси́, Го́споди, у́мъ мо́й просвѣти́ и се́рдце, и устнѣ́ мои́ отве́рзи, во е́же пѣ́ти тя́ Свята́я Тро́ице: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ. И ны́нѣ: Внеза́пу Судія́ пріи́детъ, и коего́ждо дѣя́нія обнажа́тся, но стра́хомъ зове́мъ въ полу́нощи: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ. Господи поми́луй, 12. И моли́тву сію́: Отъ сна́ воста́въ, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гія ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпѣ́нія, не прогнѣ́вался еси́ на мя́, лѣни́ваго...» (Москва, 1874.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

«Слѣдованная Псалтирь». Тропари и молитвы по каѳисмахъ (1874)

Господь Вседержитель«Моли́тва по 4-й каѳи́смѣ: Тебѣ́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, исповѣ́даю грѣхи́ моя́, Тебѣ́ припа́даю, вопія́ недосто́йный: согрѣши́хъ, Го́споди, согрѣши́хъ и нѣ́смь досто́инъ воззрѣ́ти на высоту́ небе́сную отъ мно́жества непра́вдъ мои́хъ. Но, Го́споди мо́й, Го́споди, да́руй ми́ сле́зы умиле́нія, еди́ный Бла́же и ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя́ умолю́, очи́ститися пре́жде конца́ отъ вся́каго грѣха́, стра́шно бо́ и гро́зно мѣ́сто и́мамъ проити́, тѣ́ла разлучи́вся, и мно́жество мя́ мра́чное и безчеловѣ́чное де́моновъ сря́щетъ, и никто́же въ по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тѣ́мъ припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящимъ мя́, ниже́ да похва́лятся о мнѣ́ врази́ мои́, благíй Го́споди, ниже́ да реку́тъ: въ ру́ки на́ша прише́лъ еси́ и на́мъ пре́данъ еси́! Ни́, Го́споди, не забу́ди щедро́тъ Твои́хъ, и не возда́ждь ми́ по беззако́ніемъ мои́мъ, и не отврати́ лица́ Твоего́ отъ мене́, но Ты́, Го́споди, накажи́ мя́ оба́че ми́лостію и щедро́тами. Вра́гъ же мо́й да не возра́дуется о мнѣ́, но угаси́ eго́ на мя́ преще́нія и все́ упраздни́ eго́ дѣ́йство, и да́ждь ми́ къ Тебѣ́ пу́ть неуко́рный, благíй Го́споди, зане́же и согрѣши́въ, не прибѣго́хъ ко ино́му врачу́ и не простро́хъ руки́ моея́ къ бо́гу чужде́му. Не отри́ни у́бо моле́нія моего́, но услы́ши мя́ Твое́ю бла́гостію и утверди́ мое́ се́рдце стра́хомъ Твои́мъ, и да бу́детъ благода́ть Твоя́ на мнѣ́, Го́споди, я́ко о́гнь попаля́яй нечи́стыя во мнѣ́ по́мыслы. Ты́ бо еси́, Го́споди, свѣ́тъ, па́че вся́каго свѣ́та; ра́дость, па́че вся́кія ра́дости; упокое́ніе, па́че вся́каго упокое́нія; жи́знь и́стинная...» (Москва, 1874.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

«Слѣдованная Псалтирь». Величанія и псалмы избранные (1874)

Господь Вседержитель«На память святыхъ мученикъ общій. — Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й [и́мярекъ], и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́. 1-й ли́къ: Бо́гъ на́мъ прибѣ́жище и си́ла. 2-й ли́къ: Помо́щникъ въ ско́рбехъ, обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. 1-й: Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ сму́щается земля́. 2-й: Бо́же, кто́ уподо́бится Тебѣ́? да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши, Бо́же. 1-й: Яко се́ врази́ Твои́ возшумѣ́ша, и ненави́дящіи Тя́ воздвиго́ша главу́. 2-й: На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею и совѣща́ша на святы́я Твоя́. 1-й: Положи́ша тру́пія рабо́въ Твои́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ. 2-й: Пло́ти преподо́бныхъ Твои́хъ звѣре́мъ земны́мъ. 1-й: Пролія́ша кро́вь и́хъ, я́ко во́ду. 2-й: Яко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. 1-й: Вмѣни́хомся, я́ко о́вцы заколе́нія. 2-й: Положи́лъ еси́ на́съ въ при́тчу во язы́цѣхъ. 1-й: И бы́хъ я́звенъ ве́сь де́нь. 2-й: Разже́глъ еси́ ны́, я́коже разжиза́ется сребро́. 1-й: Проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду, и изве́лъ еси́ на́съ въ поко́й. 2-й: Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся, пра́ведніи. 1-й: Яко Госпо́дь въ ро́дѣ пра́ведныхъ. 2-й: И наслѣ́діе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ. 1-й: Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ. 2-й: Свѣ́тъ возсія́ пра́веднику, и пра́вымъ се́рдцемъ весе́ліе. 1-й: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ. 2-й: Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нія Своя́ въ ни́хъ. 1-й: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ. 2-й: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. 1-й: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ и упова́етъ на Него́. 2-й: И похва́лятся...» (Москва, 1874.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

Молитвы по прочтеніи нѣсколькихъ каѳисмъ или всей Псалтири (1874)

Пресвятая Троица«Молитва: Многоми́лостиве и преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ да́телю, Человѣколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ, дерза́ю призыва́ти чу́дное, и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, eго́же вся́ тва́рь небе́сныхъ си́лъ стра́хомъ трепе́щутъ. Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человѣколю́бія смотре́ніе удиви́лъ еси́ посла́ніемъ возлю́бленнаго Твоего́ Отрока, Его́же отъ безнача́льныхъ нѣ́дръ Твоея́ Оте́ческія сла́вы неразлу́чнымъ Божество́мъ отры́гнулъ еси́, да человѣ́ки со а́нгелы во еди́нъ соста́въ устро́итъ. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́нія смире́ніе: ка́лъ сы́й и пе́рсть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Свѣ́та призыва́ю, не́мощію пло́ти обложе́нъ, ю́же ми́лостивнѣ Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртію Свое́ю отъ рабо́ты вра́жія свободи́лъ е́сть ду́ши на́ша, да о́бщники вся́, и́же вѣ́рою яре́мъ рабо́ты Твоея́ на ся́ взе́мшія, сла́вы Твоея́ сподо́битъ и́хъ, отъ нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя́, омраче́ннаго грѣхо́вными по́мыслы, возведи́ у́мъ мо́й, уда́вленный те́рніемъ лѣ́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебѣ́ горѣ́ти, очи́ма мои́ма исто́чникъ сле́зъ посли́, и на коне́цъ исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя́ безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наставля́я мя́ къ Тебѣ́ подвиза́тися усе́рдно Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдіемъ Твои́мъ и вся́ бли́жнія моя́, и бра́тію, и дру́ги, и сосѣ́ды, и вся́ правосла́вныя христіа́ны, и спаси́ мя́ моли́твами всѣ́хъ святы́хъ. И пріими́ въ че́сть сія́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лахъ предъ Тобо́ю за ся́...» (Москва, 1874.) далѣе...

Большой Герб Российской Империи

«Псалтирь». Пѣсни Священнаго Писанія (1959)

Святой пророк и боговидец Моисей«Пѣснь Моисеова во Второзаконіи: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и да слы́шитъ земля́ глаго́лы у́стъ мои́хъ. Да ча́етъ, я́ко до́ждь, вѣща́ніе мое́, да сни́дутъ, я́ко роса́, глаго́ли мои́. Яко ту́ча на тро́скотъ и я́ко и́ней на сѣ́но, я́ко и́мя Госпо́дне призва́хъ, дади́те вели́чіе Бо́гу на́шему. Бо́гъ, и́стинна дѣла́ Его́, и вси́ путіе́ Его́ су́дъ. Бо́гъ вѣ́ренъ, и нѣ́сть непра́вды въ Не́мъ, пра́веденъ и преподо́бенъ Госпо́дь. Согрѣши́ша, не Того́ ча́да поро́чная, ро́де стропти́вый и развраще́нный, сія́ ли Го́сподеви воздаете́? Сíи лю́діе бу́и и не му́дри, не Са́мъ ли се́й Оте́цъ тво́й стяжа́ тя́, и сотвори́ тя́, и созда́ тя́? Помяни́те дни́ вѣ́чныя, разумѣ́йте лѣ́та ро́да родо́въ. Вопроси́ отца́ твоего́, и возвѣсти́тъ тебѣ́, ста́рцы твоя́, и реку́тъ ти́. Егда́ раздѣля́ше Вы́шній язы́ки, я́коже разсѣ́я сы́ны Ада́мовы. Поста́ви предѣ́лы язы́ковъ по числу́ а́нгелъ Бо́жіихъ, и бы́сть ча́сть Госпо́дня, лю́діе Его́ Іа́ковъ, у́же наслѣ́дія Его́ Изра́иль. Удовли́ его́ въ пусты́ни въ жа́жди зно́я въ безво́днѣ. Обы́де его́, и наказа́ его́, и сохрани́ его́, я́ко зѣ́ницу о́ка. Яко оре́лъ, покры́ гнѣздо́ свое́ и на птенцы́ своя́ возжелѣ́. Просте́ръ крилѣ́ свои́, и прія́тъ я́, и подъя́тъ я́ на ра́му свое́ю. Госпо́дь еди́нъ вожда́ше я́, и не бѣ́ съ ни́ми бо́гъ чу́ждь Возведе́ я́ на си́лу земли́, насы́ти я́ жи́тъ се́льныхъ. Сса́ша ме́дъ изъ ка́мене и еле́й отъ тве́рда ка́мене. Ма́сло кра́віе и млеко́ о́вчее съ ту́комъ а́гнчимъ и о́внимъ, сыно́въ ю́нчихъ и ко́злихъ съ ту́комъ пшени́чнымъ и кро́вь гро́здову пія́ху вино́. И яде́ Іа́ковъ, и насы́тися, и отве́ржеся возлю́бленный. Уты́, утолстѣ́, разширѣ́, и оста́ви Бо́га, сотво́ршаго его́...» (Jordanville, 1959.) далѣе...